1987 - "delfínek" za plavání
2003 - cena Louskáček v kategorii Best Young Creative 2002
2003 - účast na Triennale plagátu Trnava 2003
2003 - ocenění Správou českých center za projekt The Czech Republic & Me
2004 - účast na výstavě The Czech Republic & Me, která představuje práce oceněných studentů, putovní výstava byla zahájena 15.dubna v New Yorku, pokračuje např. v Londýně, Stockholmu, Bruselu, Madridu...
2004 - 29.srpna - poslední cigareta
2004 - září - stáž v Českém centru při ambasádě v Madridu, Španělsko.
2005 - letní semestr - stáž v Krakově na Akademii krásných umění.
Ateliér vizuálních komunikací, předměty: grafický design, kniha, typografie a ilustrace a litografie
2005 - květen - certificate of High Commendation za Design Against Fur, Londýn.
1.2.-15.3. 2006 účast na mezinárodní výstavě plakátů Evropská identita, Karolinum, Praha
2006 - červen - soutěž Fenomén kniha - uznání odborné poroty v kategorii "kniha objekt" za autorskou aplikaci Leonardova principu obrácené typografie. Proroctví Leonarda da Vinci /2005/